Zikrullah

Subhanallah... Alhamdulillah... La ilaha illallah... Allahu akbar... La haula wala quwwata illa billahil a'liyila'zim...

Wednesday, October 14, 2009

DOA SEBAGAI BEKALAN


 “Tuhan kami, janganlah jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakan kepada kami rahmat dari sisi Engkau kerana sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.” (Surah Ali Imran ayat 8)

 “Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pemelihara bagi urusanku. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat hidupku. Perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan untukku. Jadikanlah mati sebagai yang menyenangkan atau yang melindungi dari semua kejahatan.” (Hadith Riwayat Muslim)

 “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon segala sesuatu kebaikan seperti yang dipohonkan oleh Nabi-Mu, Kekasih-Mu, Utusan-Mu dan Hamba-Mu Muhammad SAW. Dan aku berlindung dengan-Mu daripada keburukan dan kejahatan sebagaimana perlindungan yang dipohon oleh Nabi-Mu, Kekasih-Mu, Rasul-Mu dan Hamba-Mu Muhammad SAW.”

 “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon syurga-Mu dan segala kenikmatannya, dan juga sesuatu yang dapat mendekatkan kepadanya, daripada pengucapan, perbuatan, amalan, niat dan iktikad. Dan aku berlindung dengan-Mu daripada neraka dan sesuatu yang boleh mendekatkan kepadanya, daripada pengucapan, perbuatan, amalan, niat dan iktikad.”

 “Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan padaku dalam kekuasaan-Mu, masukkanlah aku dalam kasih sayang-Mu, putuskanlah ajal kematianku dalam berbakti pada-Mu, akhirilah aku dengan amal kebaikanku dan jadikanlah pahalanya itu berupa syurga.”

“Ya Allah. Perkayakanlah diriku dengan ilmu pengetahuan dan indahkanlah aku dengan sifat lapang dada, muliakanlah aku dengan taqwa dan baguskanlah aku dengan sihat wala’fiat”

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada hati yang tidak khusyu’ dan dari doa yang tidak didengar(tidak dikabulkan) dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang (puas) dan dari ilmu pengetahuan yang tidak bermanfaat.”

“Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam lidahku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari mukaku, cahaya dari belakangku, juga cahaya itu dalam diriku dan pula besarkanlah cahaya itu untukku.”
WALHAMDU LILLAAHI RABBIL A’ALAMIIN…

No comments: